BIP Strona Główna
Strona główna
Piątek, 15 grudnia 2017 r.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
został utworzony w 1963 roku i jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i administracji wojskowej na obszarze województwa pomorskiego. Spełnia funkcje terytorialnego organu dowodzenia odpowiedzialnego za koordynację przygotowań Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowych Komend Uzupełnień oraz innych podporządkowanych jednostek wojskowych, organów i instytucji uczestniczących w czasie wojny w obronie terytorialnej regionu. Koordynuje użycie jednostek (instytucji) wojskowych w akcjach ratunkowych na rzecz ludności i środowiska w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. Wojewódzki Sztab Wojskowy i jest organem administracji wojskowej II stopnia któremu bezpośrednio podlegają pięć Wojskowych Komend Uzupełnień.ppłk Andrzej PŁOCHA


Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku:
Obowiązki Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku pełni płk Andrzej PŁOCHA.

Płk Andrzej PŁOCHA w 1991 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu.
Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1991 r. w Gdańsku w 35 batalionie obrony wybrzeża, później w 1 Brygadzie Obrony Terytorialnej. Przez dwa lata pełnił służbę w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Gdańsku. W latach 2002-2007 zajmował stanowiska w 49 Pułku Śmigłowców Bojowych w Pruszczu Gdańskim. W 2007 roku skierowany został do Sztabu Generalnego WP gdzie przez 7 lat wykonywał obowiązki służbowe w Zarządzie Planowania Operacyjnego – P3 oraz w Zarządzie Planowania Rzeczowego – P8. W roku 2014 wrócił do Gdańska na stanowisko zastępcy Szefa WSzW – szefa wydziału. Od 1 lutego 2017 wyznaczony na stanowisko Szefa WSzW.
Płk Andrzej Płocha ukończył studia magisterskie na wydziale zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe z zakresu transportu i logistyki UG oraz z zakresu zarządzania kryzysowego w Akademii Marynarki Wojennej. Ukończył kurs w Akademii Obrony Narodwej z zakresu Kierowania Terenowymi Organami Administracji Wojskowej szczebla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.


ppłk Andrzej PŁOCHA

 

Zastępca Szefa WSzW - Szef Wydziału:
Z dniem 03. kwietnia br. stanowisko Zastępcy Szefa WSzW - Szefa Wydziału objął ppłk Ryszard STORCZYK.

Ppłk Ryszard STORCZYK jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz studiów II stopnia na Politechnice Gdańskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim.
Służbę wojskową pełnił m. in. na stanowiskach: dowódcy plutonu, dowódcy baterii startowej, starszego oficera operacyjno - szkoleniowego w 23 dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej, oficera, starszego oficera w sekcji, potem w wydziale planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami Wojskowej Komendy Uzupełnień Gdańsk - 1 i w końcu w wydziale mobilizacji i uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na stanowisku najpierw szefa sekcji i szefa wydziału.