BIP Strona Główna
Strona główna
Wtorek, 28 marca 2017 r.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
został utworzony w 1963 roku i jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i administracji wojskowej na obszarze województwa pomorskiego. Spełnia funkcje terytorialnego organu dowodzenia odpowiedzialnego za koordynację przygotowań Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowych Komend Uzupełnień oraz innych podporządkowanych jednostek wojskowych, organów i instytucji uczestniczących w czasie wojny w obronie terytorialnej regionu. Koordynuje użycie jednostek (instytucji) wojskowych w akcjach ratunkowych na rzecz ludności i środowiska w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. Wojewódzki Sztab Wojskowy i jest organem administracji wojskowej II stopnia któremu bezpośrednio podlegają pięć Wojskowych Komend Uzupełnień.ppłk Andrzej PŁOCHA


Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku:
Obowiązki Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku pełni płk Andrzej PŁOCHA.

Płk Andrzej PŁOCHA w 1991 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu.
Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1991 r. w Gdańsku w 35 batalionie obrony wybrzeża, później w 1 Brygadzie Obrony Terytorialnej. Przez dwa lata pełnił służbę w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Gdańsku. W latach 2002-2007 zajmował stanowiska w 49 Pułku Śmigłowców Bojowych w Pruszczu Gdańskim. W 2007 roku skierowany został do Sztabu Generalnego WP gdzie przez 7 lat wykonywał obowiązki służbowe w Zarządzie Planowania Operacyjnego – P3 oraz w Zarządzie Planowania Rzeczowego – P8. W roku 2014 wrócił do Gdańska na stanowisko zastępcy Szefa WSzW – szefa wydziału. Od 1 lutego 2017 wyznaczony na stanowisko Szefa WSzW.
Płk Andrzej Płocha ukończył studia magisterskie na wydziale zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe z zakresu transportu i logistyki UG oraz z zakresu zarządzania kryzysowego w Akademii Marynarki Wojennej. Ukończył kurs w Akademii Obrony Narodwej z zakresu Kierowania Terenowymi Organami Administracji Wojskowej szczebla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.