BIP Strona Główna
Strona główna
Środa, 18 stycznia 2017 r.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
został utworzony w 1963 roku i jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i administracji wojskowej na obszarze województwa pomorskiego. Spełnia funkcje terytorialnego organu dowodzenia odpowiedzialnego za koordynację przygotowań Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowych Komend Uzupełnień oraz innych podporządkowanych jednostek wojskowych, organów i instytucji uczestniczących w czasie wojny w obronie terytorialnej regionu. Koordynuje użycie jednostek (instytucji) wojskowych w akcjach ratunkowych na rzecz ludności i środowiska w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. Wojewódzki Sztab Wojskowy i jest organem administracji wojskowej II stopnia któremu bezpośrednio podlegają pięć Wojskowych Komend Uzupełnień.ppłk Andrzej PŁOCHA


Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku:
Obowiązki Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku pełni czasowo ppłk Andrzej PŁOCHA zastępca - szef wydziału WSzW w Gdańsku.