BIP Strona Główna
Strona główna
Piątek, 25 maja 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
został utworzony w 1963 roku i jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i administracji wojskowej na obszarze województwa pomorskiego. Spełnia funkcje terytorialnego organu dowodzenia odpowiedzialnego za koordynację przygotowań Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowych Komend Uzupełnień oraz innych podporządkowanych jednostek wojskowych, organów i instytucji uczestniczących w czasie wojny w obronie terytorialnej regionu. Koordynuje użycie jednostek (instytucji) wojskowych w akcjach ratunkowych na rzecz ludności i środowiska w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. Wojewódzki Sztab Wojskowy i jest organem administracji wojskowej II stopnia któremu bezpośrednio podlegają pięć Wojskowych Komend Uzupełnień.ppłk Andrzej PŁOCHA


Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku:
Obowiązki Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku pełni płk Andrzej PŁOCHA.

 

 

 

 

 


ppłk Andrzej PŁOCHA

 

Zastępca Szefa WSzW - Szef Wydziału:
Obowiązki Zastępcy Szefa WSzW - Szefa Wydziału pełni ppłk Ryszard STORCZYK.